KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza
i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko 6 letnie ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci 3 i 5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Przedszkole:

  • realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8:30 do 13:30.

Szczegółowe cele i zadania określa statut przedszkola

Rodzice dzieci 6 letnich są zobowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola.

Kontrolowanie spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Na wniosek rodziców dziecko 6 letnie może podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona jest w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 e. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r,poz.356) .

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Jolanta Piejek
data: 07-02-2019
wytworzył: Jolanta Piejek
data: 07-02-2019
data: 07-02-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 14-12-2017 - Edycja treści
  • 21-08-2017 - Edycja treści
  • 15-09-2016 - Edycja treści
  • 16-02-2016 - Edycja treści
  • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 10-10-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 779