KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną Gminy Piotrków Trybunalski, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest: Miasto Piotrków Trybunalski
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest: Łódzki Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

1. Orzeczenie  w sprawie powstania państwowego przedszkola Piotrków Tryb., dnia 12 października 1976 r.

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz.160), oraz zarządzenia Ministra Oświaty z dnia15 lutego 1965 r. w sprawie statutu przedszkola podległego Ministrowi Oświaty(Dz.Urz. Nr 6, poz.46) i pisma Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb. z dnia 8 października 1976 r. Nr O.I.33/180/76, Urząd Miejski w Piotrkowie Tryb. Wydział Oświaty i Wychowania ustala: Placówka przedszkolna wybudowana przez Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Sigmatex” przy ul. Włókienniczej jest Państwowym Przedszkolem 4 - ro oddziałowym z liczbą miejsc -12, któremu nadaje się numer 12. Organizację pracy i liczbę nauczycieli ustala się na podstawie zatwierdzonego projektu organizacyjnego przedszkola.

Powyższe obowiązuje od dnia 1 października 1976 roku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Inspektor Oświaty i Wychowania

ANEKS do orzeczenia z dnia 12.10.1976 r. w sprawie organizacji państwowego przedszkola, który otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art.58 ust.6 w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95, poz.425 ze zm.) oraz art.18 ust.2, pkt.9 litera”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16. Poz.95 ze zm.) Urząd Miejski w Piotrkowie Tryb. ustala: Placówka przedszkola zlokalizowana w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Włókienniczej jest Przedszkolem Samorządowym 4 - oddziałowym z liczbą 100 miejsc, któremu nadaje się numer 12.

Powyższe obowiązuje od dnia 20.02.1995 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Rekreacji

2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe( Dz. U. z 11.01.2017 r. poz.59),

3.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 )

4. Statut PS nr 12

5. Uchwała nr XL/520/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Jolanta Piejek
data: 07-02-2019
wytworzył: Jolanta Piejek
data: 07-02-2019
data: 07-02-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 14-12-2017 - Edycja treści
  • 21-08-2017 - Edycja treści
  • 23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 878