KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

Wykaz zarządzeń wydanych przez dyrektora PS nr 12 w roku 2019

L.p.

Data

Numer zarządzenia

W jakiej sprawie

1.

22.01.2019

1/2019

Dokonania samooceny w ramach kontroli zarządczej

2.

22.01.2019

2/2019

Terminu zebrania rady pedagogicznej

3.

28.02.2019

3/2019

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

4.

01.03.2019

4/2019

W sprawie uchylenia regulaminu oceny nauczycieli

5.

01.03.2019

5/2019

Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość noie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w PS nr 12.

6.

01.03.2019

6/2019

Powołanie zespołu do realizacji projektu edukacyjnego "Ptaki"

7.

18.03.2019

7/2019

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020

8.

15.04.2019

8/2019

Wprowadzenie Planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na rok 2019

9.

09.05.2019

9/2019

Powołanie komisji socjalnej

10.

27.05.2019

10/2019

Wprowadzenie procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych w PS nr 12

11.

01.07.2019

11/2019

Terminu zebrania rady pedagogicznej

12.

14.08.2019

12/2019

Korzystania z wyżywienia w PS nr 12

13.

26.08.2019

13/2019

Terminu zebrania rady pedagogicznej

14.

30.08.2019

14/2019

Powołanie zespołu do udzielania wsparcia dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

15.

02.09.2019

15/2019

Dopuszczenie do użytku programów w roku szkolnym 2019/2020

16.

02.09.2019

16/2019

Wprowadzenie Instrukcji kasowej w PS nr 12

17.

02.09.2019

17/2019

Wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

18.

02.09.2019

18/2019

 

19.

10.10.2019

19/2019

Wprowadzenie regulaminu dofinansowania doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli

Wykaz zarządzeń wydanych przez dyrektora PS nr 12 w roku 2018

L.p.

Data

Numer zarządzenia

W jakiej sprawie

1.

02.01.2018

1/2018

Terminu zebrania rady pedagogicznej

2.

14.02.2018

2/2018

Terminu zebrania rady pedagogicznej

3.

14.02.2019

3/2018

Dokonania samooceny w ramach kontroli zarządczej

4.

28.02.2018

4/2018

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019

5.

14.03.2018

5/2018

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

6.

03.04.2018

6/2018

W sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na wolne miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019

7.

04.04.2018

7/2018

Zakładowego planu kont

8.

04.04.2018

8/2018

Wprowadzenia zasad rachunkowości

9.

04.04.2018

9/2018

Uchylenia Zarządzenia nr 7/2017 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych

10.

04.04.2018

10/2018

Wprowadzenia zasad ewidencji składników rzeczowych

11.

04.04.2018

11/2018

Wprowadzenie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w PS nr 12

12.

09.05.2018

12/2018

Wprowadzenie Planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na rok 2018

13.

02.07.2018

13/2018

Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

14.

02.07.2018

14/2018

Powołania Komisji do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

15.

02.07.2018

15/2018

Terminu zebrania rady pedagogicznej

16.

20.08.2018

16/2018

Terminu zebrania rady pedagogicznej

17. 

03.09.2018

 17/2018

Wprowadzenie dyżurów pracowników obsługi w holu przedszkola

18.

03.09.2018

18/2018

Powołanie zespołu do udzielania wsparcia dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

19.

03.09.2018

19/2018

Wprowadzenie regulaminu oceniania nauczycieli w PS nr 12

20.

03.09.2018

20/2018

Dopuszczenie do użytku programów w roku szkolnym 2018/2019

21.

03.09.2018

21/2018

Wprowadzenie regulaminu spacerów i wycieczek

22.

05.09.2018

22/2018

Ustalenia marży oraz stawki żywieniowej dla pracowników PS nr 12

23.

10.09.2018

23/2018

Wprowadzenie regulaminu dofinansowania doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli

24.

17.12.2018

24/2018

Powołanie Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

25.

17.12.2018

25/2018

Przeprowadzenia inwentaryzacji

26.

17.12.2018

26/2018

Wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z Instrukcją

Wykaz zarządzeń wydanych przez dyrektora PS nr 12 w roku 2017

L.p.

Data

Numer zarządzenia

W jakiej sprawie

1.

02.01.2017

1/2017

Wprowadzenie Instrukcji gospodarki żywieniowej w PS nr 12

2.

02.01.2017

2/2017

Wprowadzenie Instrukcji kasowej w PS nr 12

3.

02.01.2017

3/2017

Wprowadzenie Zasad inwentaryzacji składników majątkowych w PS nr 12

4.

02.01.2017

4/2017

Wprowadzenie Zasad rachunkowości

5.

02.01.2017

5/2017

Wprowadzenie Instrukcji windykacji należności w PS nr 12

6.

02.01.2017

6/2017

Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

7.

02.01.2017

7/2017

Wprowadzenie zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych

8.

02.01.2017

8/2017

Wprowadzenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w PS nr 12

9.

02.01.2017

9/2017

Wprowadzenia zasad ewidencji materiałowej i magazynowej w PS nr 12

10.

23.01.2017

10/2017

Wprowadzenie Regulaminu ZFŚS w PS nr 12

11.

24.01.2017

11/2017

Wprowadzenie zmian do zakładowego planu kont

12.

24.01.2017

12/2017

Wprowadzenie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w PS nr 12

13.

01.02.2017

13/2017

Dokonania samooceny w ramach kontroli zarządczej

14.

13.02.2017

14/2017

Terminu zebrania rady pedagogicznej

15.

03.03.2017

15/2017

Wprowadzenia zasad ewidencji składników rzeczowych

16.

27.04.2017

16/2017

W sprawie ogłoszenia naboru na wolne miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

17.

22.05.2017

17/2017

 Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

18.

22.05.2017

18/2017

Wprowadzenie Planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na rok 2017

19.

07.06.2017

19/2017

Wprowadzenie Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

20.

03.07.2017

20/2017

Termin zebrania rady pedagogicznej

21.

25.08.2017

21/2017

Termin zebrania rady pedagogicznej

22.

01.09.2017

22/2017

Wprowadzenie zasad korzystania z żywienia w PS nr 12

23.

11.09.2017

23/2017

Ustalenia marży oraz stawki żywieniowej dla pracowników PS nr 12

24.

11.09.2017

24/2017

Dopuszczenie do użytku programów w roku szkolnym 2017/2018

25.

11.09.2017

25/2017

Powołanie zespołu do opracowania statutu.

26.

11.09.2017

26/2017

Powołanie zespołu do opracowania projektu "Ptaki"

27.

20.11.2017

27/2017

Termin zebrania rady pedagogicznej.

28.

20.11.2017

28/2017

Dopuszczenie do użytku programu kółka plastycznego "Tajemniczy świat kolorów"

29.

28.12.2017

29/2017

Aneks do regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami


Wykaz zarządzeń wydanych przez dyrektora PS nr 12 w roku 2016

L.p.

Data

Numer zarządzenia

W jakiej sprawie

1.

14.01.2016

1/2016

Termin rady pedagogicznej - szkoleniowej

2.

23.01.2016

2/2016

Dokonanie samooceny systemu kontroli zarządczej

3.

23.01.2016

3/2016

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami w PS nr 12

4.

22.02.2016

4/2016

Termin rady pedagogicznej

5.

23.02.2016

5/2016

Ogłoszenie naboru na wolne miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017

6.

25.04.2016

6/2016

Plan rzeczowo - finansowy ZFŚS na rok 2016

7.

31.03.2016

7/2016

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

8.

30.05.2016

8/2016

Ogłoszenie postępowania uzupełniającego do PS nr 12 na rok szkolny 2016/2017

9.

01.06.2016

9/2016

Aneks do regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

10.

02.06.2016

10/2016

Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

11.

01.07.2016

11/2016

Termin rady pedagogicznej

12.

22.08.2016

12/2016

Termin rady pedagogicznej

13.

29.08.2016

13/2016

Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z Instrukcją postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w PS nr 12.

14.

01.09.2016

14/2016

Wprowadzenie dyżurów na holu przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017

15.

01.09.2016

15/2016

Dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

16.

01.09.2016

16/2016

Ustalenie marży oraz stawki żywieniowej dla pracowników PS nr 12.

17.

15.09.2016

17/2016

 Regulamin spacerów i wycieczek

18.

21.09.2016

18/2016

Zasady korzystania z wyżywienia w przedszkolu PS nr 12

19.

15.11.2016

19/2016

Aneks do Planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na rok 2016

20

19.11.2016

20/2016

Termin rady pedagogicznej - szkoleniowej

21

01.12.2016

21/2016

Dopuszczenie do użytku programu koła plastycznego

22

05.12.2016

22/2016

Termin rady pedagogicznej

23

28.12.2016

23/2016

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Jolanta Piejek
data: 07-02-2020
wytworzył: Jolanta Piejek
data: 07-02-2020
data: 07-02-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 07-02-2020 - Edycja treści
  • 29-01-2018 - Edycja treści
  • 13-09-2017 - Edycja treści
  • 13-02-2017 - Edycja treści
  • 15-11-2016 - Edycja treści
  • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 03-02-2014 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 811